Предметом вивчення навчальної дисципліни «Охорона історико-культурної спадщини» є діяльність теоретичного та практичного характеру державних структур, громадських товариств, суспільства загалом, спрямована на виявлення, облік, вивчення, збереження, охорону, популяризацію, використання об’єктів української та світової культурної спадщини.  Курс пов’язаний з наступними навчальними дисциплінами: "Історія мистецтва",  "Історія декоративно-прикладного мистецва", "Історія архітектури", "«Музейна та архівна справа", "Основи пам'яткознавства", "Реставрація творів мистецтва" та ін.


Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» розрахована на систематичне засвоєння сучасної методології наукової діяльності, покликана у поєднанні з практичними методичними та організаційно-навчальними засобами сформувати у майбутніх спеціалістів навички науково-дослідної роботи. Вивчення курсу  передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців, зокрема: опанування системою знань про методологію, основні елементи, етапи, методи дослідження наукових явищ, процесу підготовки і написання наукових праць в цілому та у вищому навчальному закладі, зокрема.