«Теорія і методика юнацького спорту» – дисципліна, яка теоретично і практично готує студентів до професійної діяльності фахівця з фізичної культури і спорту. Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати спортивну підготовку дітей і підлітків з урахуванням вікових особливостей організму та охоплюють не тільки організм в цілому, але й розвиток окремих його систем, які так чи інакше відчувають вплив фізичних навантажень.

Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати спортивну підготовку дітей і підлітків з урахуванням вікових особливостей організму та охоплюють не тільки організм в цілому, але й розвиток окремих його систем, які так чи інакше відчувають вплив фізичних навантажень.

Теорія і методика спортивного тренування – дисципліна, яка теоретично і практично готує студентів до професійної діяльності фахівця з фізичної культури і спорту. Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати спортивну підготовку дітей і підлітків з урахуванням вікових особливостей організму та охоплюють не тільки організм в цілому, але й розвиток окремих його систем, які так чи інакше відчувають вплив фізичних навантажень.

Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати спортивну підготовку дітей і підлітків з урахуванням вікових особливостей організму та охоплюють не тільки організм в цілому, але й розвиток окремих його систем, які так чи інакше відчувають вплив фізичних навантажень.Основи теорії і методики спортивного тренування – дисципліна, яка теоретично і практично готує студентів до професійної діяльності фахівця з фізичної культури і спорту. Дисципліна передбачає вивчення теорії і методики тренувань, набуття необхідних знать, умінь, навичок для тренерської роботи в процесі позакласної та позашкільної роботи в загальноосвітній школі.

Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати спортивну підготовку дітей і підлітків з урахуванням вікових особливостей організму та охоплюють не тільки організм в цілому, але й розвиток окремих його систем, які так чи інакше відчувають вплив фізичних навантажень.


Опис (анотація): Теорія і методика тренування кваліфікованих спортсменів – дисципліна, яка теоретично і практично готує студентів до професійної діяльності фахівця з фізичної культури і спорту. Дисципліна передбачає вивчення теорії і методики тренувань, набуття необхідних знать, умінь, навичок для самостійної, організаторської та тренерської роботи в ДЮСШ.

Дисципліна включає ряд наукових даних, які дозволяють здійснювати підготовку спортсменів з урахуванням підготовленості організму охоплюють багаторічну систему підготовки спортсменів в багаторічному циклі тренувань.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія і методика легкої атлетики” складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта, спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія і методика викладання легкої атлетики” складена відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, напряму 6.010201 Фізичне виховання*.

Тип дисципліни цикл професійної та практичної підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні та методичні засади легкої атлетики, її застосування в навчальному процесі на всіх рівнях освіти.Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики» укладена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Тип дисципліни цикл професійної та практичної підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні та методичні засади легкої атлетики, її застосування в навчальному процесі на всіх рівнях освіти.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Спортивні споруди і обладнання” складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 0102 Фізичне  виховання, спорт і здоров’я людини за напрямом 6.010201 Фізичне виховання*.

Тип дисципліни цикл математичної і  природничо-наукової підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: спортивні споруди та обладнання для занять фізичною культурою та спортомПрограма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Спортивні споруди і обладнання” складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 0102 Фізичне  виховання, спорт і здоров’я людини за напрямом 6.010201 Фізичне виховання*.