Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія і методика викладання легкої атлетики” складена відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, напряму підготовки “6.010201 Фізичне виховання*”.

Тип дисципліни цикл професійної та практичної підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні та методичні засади легкої атлетики, її застосування в навчальному процесі на всіх рівнях освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: з анатомією, фізіологія, валеологія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовний модуль 1. Вступ до дисципліни «Теорія та методика викладання легкої атлетики».

Змістовний модуль 2.  Основи техніки легкоатлетичних видів.

Змістовний модуль 3. Основи організації та проведення змагань.

Змістовний модуль 4. Легка атлетика в школі.

Змістовний модуль 5. Методика вивчення техніки легкоатлетичних видів.

Змістовний модуль 6.  Легка атлетика в ДЮСШ.

Змістовний модуль 7. Основи планування  в легкій атлетиці.

Змістовний модуль 8. Багатоборство.

 

 

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є оволодіння технікою основних видів легкоатлетичних вправ, придбання необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної педагогічної та організаторської роботи з легкої атлетики в школі та ДЮСШ.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є необхідність оволодіння сучасною технікою видів легкоатлетичних вправ: спортивної ходьби, гладкого бігу на короткі, середні та довгі дистанції; бігу в природних умовах (кросу); бігу з перешкодами на 100 м, 110 м, 400 м, 3000 м; естафетного бігу на короткі, середні та змішані дистанції; стрибків: з місця, у висоту, у довжину, потрійним; з розбігу у висоту, довжину, потрійним, з жердиною; метань: малого м’яча, гранати, списа, штовхання ядра, диска, молота. Повинен засвоїти елементи педагогічної техніки керування навчаючими та оволодіти професійно-педагогічною технологією організації та проведення різних форм занять та змагань з легкої атлетики.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

ü     теорію та методику викладання вивчених методів легкої атлетики;

ü     теоретичний матеріал для вирішення завдань пов’язаних з визначенням навантаження на опорно-руховий апарат та інші системи органів людини, в процесі занять легкоатлетичними вправами;

ü     як формувати навички для проведення уроку та секційного заняття ЗОШ, а також тренувального заняття у ДЮСШ;

ü     будівництво спортивних споруд для занять легкою атлетикою, їх обладнання, експлуатація та догляд;

ü     правила змагань з видів легкої атлетики.

вміти:

·         володіти методикою викладання легкої атлетики в ЗОШ, спортивно-оздоровчому таборі та ДЮСШ;

·         самостійно скласти навчальний план-графік з фізичної культури для класу на навчальний рік, тематичний план, робочий план з легкої атлетики для окремого класу в школі, конспект уроку;

·         робити методичний розбір (аналіз) уроку з легкої атлетики;

·         контролювати та навчити учнів самоконтролю за фізичним навантаження на організм людини;

·         скласти документацію для організації і проведення змагань з легкої атлетики в колективі фізкультури ЗОШ; судити змагання з різних видів легкої атлетики на посаді судді, рефері, головного секретаря, керівника змагань, тощо;

·         провести ремонт, розмітку для занять та змагань бігової доріжки та секторів для стрибків і метань;

·         підібрати та скласти комплекси підвідних вправ для навчання техніки видів легкої атлетики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 450 годин / 12,5 кредитів ECTS.

 


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія і методика викладання легкої атлетики” складена відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, напряму 6.010201 Фізичне виховання*.

Тип дисципліни цикл професійної та практичної підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні та методичні засади легкої атлетики, її застосування в навчальному процесі на всіх рівнях освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: з анатомією, фізіологія, валеологія.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовний модуль 1. Вступ до дисципліни «Теорія та методика викладання легкої атлетики». Класифікація видів легкої атлетики. Основи техніки легкоатлетичних вправ. Методика вивчення техніки легкоатлетичних видів.

 

Змістовний модуль 2.  Класифікація видів легкої атлетики. Основи техніки легкоатлетичних видів. Методика вивчення техніки легкоатлетичних видів.

 

Змістовний модуль 3. Основи планування  в легкій атлетиці. Основи організації та проведення змагань з легкої атлетики.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є оволодіння технікою основних видів легкоатлетичних вправ, придбання необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної педагогічної та організаторської роботи з легкої атлетики в школі та ДЮСШ.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є необхідність оволодіння сучасною технікою видів легкоатлетичних вправ: спортивної ходьби, гладкого бігу на короткі, середні та довгі дистанції; бігу в природних умовах (кросу); бігу з перешкодами на 100 м, 110 м, 400 м, 3000 м; естафетного бігу на короткі, середні та змішані дистанції; стрибків: з місця, у висоту, у довжину, потрійним; з розбігу у висоту, довжину, потрійним, з жердиною; метань: малого м’яча, гранати, списа, штовхання ядра, диска, молота. Повинен засвоїти елементи педагогічної техніки керування навчаючими та оволодіти професійно-педагогічною технологією організації та проведення різних форм занять та змагань з легкої атлетики.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

ü            теорію та методику викладання вивчених методів легкої атлетики;

ü            теоретичний матеріал для вирішення завдань пов’язаних з визначенням навантаження на опорно-руховий апарат та інші системи органів людини, в процесі занять легкоатлетичними вправами;

ü            як формувати навички для проведення уроку та секційного заняття ЗОШ, а також тренувального заняття у ДЮСШ;

ü            будівництво спортивних споруд для занять легкою атлетикою, їх обладнання, експлуатація та догляд;

ü            правила змагань з видів легкої атлетики.

 

вміти:

ü            володіти методикою викладання легкої атлетики в ЗОШ, спортивно-оздоровчому таборі та ДЮСШ;

ü            самостійно скласти навчальний план-графік з фізичної культури для класу на навчальний рік, тематичний план, робочий план з легкої атлетики для окремого класу в школі, конспект уроку;

ü            робити методичний розбір (аналіз) уроку з легкої атлетики;

ü            контролювати та навчити учнів самоконтролю за фізичним навантаження на організм людини;

ü            скласти документацію для організації і проведення змагань з легкої атлетики в колективі фізкультури ЗОШ; судити змагання з різних видів легкої атлетики на посаді судді, рефері, головного секретаря, керівника змагань, тощо;

ü            провести ремонт, розмітку для занять та змагань бігової доріжки та секторів для стрибків і метань;

ü            підібрати та скласти комплекси підвідних вправ для навчання техніки видів легкої атлетики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 375 годин / 12,5 кредитів ECTS.

 


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання легкої атлетики» укладена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Тип дисципліни цикл професійної та практичної підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні та методичні засади легкої атлетики, її застосування в навчальному процесі на всіх рівнях освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: з анатомією, фізіологією, валеологією.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовний модуль 1. Вступ до дисципліни «Теорія та методика викладання легкої атлетики». Класифікація видів легкої атлетики. Основи техніки легкоатлетичних вправ. Методика вивчення техніки легкоатлетичних видів.

 

Змістовний модуль 2.  Класифікація видів легкої атлетики. Основи техніки легкоатлетичних видів. Методика вивчення техніки легкоатлетичних видів.

 

Змістовний модуль 3. Основи планування  в легкій атлетиці. Основи організації та проведення змагань з легкої атлетики.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є оволодіння технікою основних видів легкоатлетичних вправ, придбання необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної педагогічної та організаторської роботи з легкої атлетики в школі.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія і методика викладання легкої атлетики” є необхідність оволодіння сучасною технікою видів легкоатлетичних вправ: спортивної ходьби, гладкого бігу на короткі, середні та довгі дистанції; бігу в природних умовах (кросу); бігу з перешкодами на 100 м, 110 м, 400 м, 3000 м; естафетного бігу на короткі, середні та змішані дистанції; стрибків: з місця, у висоту, у довжину, потрійним; з розбігу у висоту, довжину, потрійним, з жердиною; метань: малого м’яча, гранати, списа, штовхання ядра, диска, молота. Повинен засвоїти елементи педагогічної техніки керування навчаючими та оволодіти професійно-педагогічною технологією організації та проведення різних форм занять та змагань з легкої атлетики.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

ü            теорію та методику викладання вивчених методів легкої атлетики;

ü            теоретичний матеріал для вирішення завдань пов’язаних з визначенням навантаження на опорно-руховий апарат та інші системи органів людини, в процесі занять легкоатлетичними вправами;

ü            як формувати навички для проведення уроку та секційного заняття ЗНЗ;

ü            будівництво спортивних споруд для занять легкою атлетикою, їх обладнання, експлуатація та догляд;

ü            правила змагань з видів легкої атлетики.

 

вміти:

ü            володіти методикою викладання легкої атлетики в ЗОШ;

ü            самостійно скласти навчальний план-графік з фізичної культури для класу на навчальний рік, тематичний план, робочий план з легкої атлетики для окремого класу в школі, конспект уроку;

ü            робити методичний розбір (аналіз) уроку з легкої атлетики;

ü            контролювати та навчити учнів самоконтролю за фізичним навантаження на організм людини;

ü            скласти документацію для організації і проведення змагань з легкої атлетики в колективі фізкультури ЗОШ; судити змагання з різних видів легкої атлетики на посаді судді, рефері, головного секретаря, керівника змагань, тощо;

ü            провести ремонт, розмітку для занять та змагань бігової доріжки та секторів для стрибків і метань;

ü            підібрати та скласти комплекси підвідних вправ для навчання техніки видів легкої атлетики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 360 годин / 12 кредитів ECTS.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Спортивні споруди і обладнання” складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 0102 Фізичне  виховання, спорт і здоров’я людини за напрямом 6.010201 Фізичне виховання*.

Тип дисципліни цикл математичної і  природничо-наукової підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: спортивні споруди та обладнання для занять фізичною культурою та спортом

Міждисциплінарні зв’язки: з легкою атлетикою, спортивними іграми, гімнастикою, плаванням, єдиноборствами, важкою атлетикою та зимовими видами спорту.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Основи будівництва та експлуатації спортивних споруд.

 

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Спортивні споруди і обладнання” є привити майбутнім вчителям з фізичної культури необхідність оволодіння основами проектування, будівництва, експлуатації спортивних споруд і обладнання, створенню нестандартного обладнання та інвентарю, використання технічних засобів в процесі фізичного виховання школярів, як важливу умову якісної реалізації навчальної програми з фізичної культури.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  “Спортивні споруди і обладнання” є:

·        вивчити основи проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд і обладнання;

·        оволодіти методами планування та будівництва простих спортивних споруд і обладнання;

·        оволодіти методами створення і використання нестандартного обладнання та інвентаря;

·        знати оснащення, кріплення, розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря на місцях занять фізичною культурою та їх експлуатацією.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

·        основи проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд;

·        методи планування та будівництва простих спортивних споруд;

·        методи створення і використання нестандартного обладнання та інвентаря; оснащення, кріплення і розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря та їх експлуатація;

·        оснащення, кріплення, розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря на місцях занять фізичною культурою та їх експлуатацію;

·        правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту на спортивних спорудах.

вміти:

·        будувати прості площинні відкриті спортивні споруди для занять з фізичної культури;

·        створювати нестандартні обладнання та інвентар для занять з фізичної культури;

·        проводити вибірковий, поточний та поетапний ремонт спортивних споруд;

·        проводити вибірковий, поточний та поетапний ремонт обладнання та інвентаря;

·        контролювати стан спортивних споруд, обладнання та інвентаря на їх відповідність правилам техніки безпеки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин / 2 кредити ECTS.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Спортивні споруди і обладнання” складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 0102 Фізичне  виховання, спорт і здоров’я людини за напрямом 6.010201 Фізичне виховання*.

Тип дисципліни цикл математичної і  природничо-наукової підготовки (нормативна частина циклу)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: спортивні споруди та обладнання для занять фізичною культурою та спортом

Міждисциплінарні зв’язки: з легкою атлетикою, спортивними іграми, гімнастикою, плаванням, єдиноборствами, важкою атлетикою та зимовими видами спорту.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Спортивні споруди і обладнання” є привити майбутнім вчителям з фізичної культури необхідність оволодіння основами проектування, будівництва, експлуатації спортивних споруд і обладнання, створенню нестандартного обладнання та інвентарю, використання технічних засобів в процесі фізичного виховання школярів, як важливу умову якісної реалізації навчальної програми з фізичної культури.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  “Спортивні споруди і обладнання” є:

·        вивчити основи проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд і обладнання;

·        оволодіти методами планування та будівництва простих спортивних споруд і обладнання;

·        оволодіти методами створення і використання нестандартного обладнання та інвентаря;

·        знати оснащення, кріплення, розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря на місцях занять фізичною культурою та їх експлуатацією.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

·        основи проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд;

·        методи планування та будівництва простих спортивних споруд;

·        методи створення і використання нестандартного обладнання та інвентаря; оснащення, кріплення і розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря та їх експлуатація;

·        оснащення, кріплення, розміщення стандартного і нестандартного обладнання та інвентаря на місцях занять фізичною культурою та їх експлуатацію;

·        правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту на спортивних спорудах.

вміти:

·        будувати прості площинні відкриті спортивні споруди для занять з фізичної культури;

·        створювати нестандартні обладнання та інвентар для занять з фізичної культури;

·        проводити вибірковий, поточний та поетапний ремонт спортивних споруд;

·        проводити вибірковий, поточний та поетапний ремонт обладнання та інвентаря;

·        контролювати стан спортивних споруд, обладнання та інвентаря на їх відповідність правилам техніки безпеки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 годин / 1,5 кредити ECTS.