Курс “Військова топографія” вивчає місцевість та її вплив на бойові дії військ; використання топографічних карт і спеціальних карт, аерокосмознімків місцевості; орієнтування на місцевості; здійснення вимірів за картою та на місцевості; порядок складання схем місцевості та бойових графічних документів; а також способи ведення розвідки місцевості та рекогносцировки.


АНОТАЦІЯ

Даний дистанційний навчальний курс «Переправи» є складовою частиною програми військової підготовки офіцерів запасу.

Предметом дистанційного навчального курсу «Переправи» є вивчення: засобів подолання водних перешкод; засобів та способів проведення інженерної розвідки водної перешкоди для визначення місця переправи; основ обладнання і утримання переправ.

Мета курсу: підвищити рівень військово-спеціальної підготовки громадян, які проходять військову підготовку.

Головна увага приділяється вивченню громадянами досвіду, набутого підрозділами Збройних Сил України в бойових діях під час участі в проведенні АТО(ООС), багатонаціональних навчаннях, миротворчих місіях і міжнародних програмах з метою формування у них високих морально-психологічних, військово-професійних та лідерських якостей (твердість характеру, адекватна оцінка загрози з боку противника, розуміння спроможності підпорядкованого підрозділу в реальному бою, підвищена стійкість до стресів, здатність адаптуватись до швидких змін обстановки, впевненість у своїх діях, особиста мужність) для подальшого виконання військового обов’язку за призначенням.
Курс “Інженерні загородження” вивчає інженерні боєприпаси, склад, будову загороджень, способи та порядок їх подолання та способи бойового застосування інженерно-саперних підрозділів.

Курс призначений для громадян які навчаються за наступними військово-обліковими спеціальностями:

„Бойове застосування понтонно-мостових та переправочно-десантних з’єднань, військових частин (підрозділів)”

„Експлуатація та ремонт інженерного озброєння”

„Експлуатація та ремонт інженерних електротехнічних засобів”


“Тактична і тактико-спеціальна підготовка (в т. ч. “Основи військового управління та управління повсякденною діяльністю підрозділів)

 

1. Завдання навчання

Навчити громадян, які проходять військову підготовку, основ теорії  і практики підготовки та застосування загальновійськових підрозділів і підрозділів інженерних військ Сухопутних військ Збройних Сил України в сучасному загальновійськовому бою, під час дій у стабілізаційних, специфічних діях військ та у спеціальній операції; формувати в них практичні та організаторські навички для успішного виконання бойових завдань; розвивати у тих, хто навчається, ініціативу, самостійність і тактичне мислення щодо творчого застосовування основних положень бойових статутів при виконанні завдань за призначенням.

Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, сутність та зміст управлінської діяльності військового керівника, основні поняття і категорії теорії управління; сутність і зміст  бойової готовності, зміст роботи командира підрозділу при організації бойової підготовки; формувати в них практичні навички в організації служби військ і веденні ротного господарства; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та організаторські здібності, що забезпечують якісне виконання завдань підрозділів за їх призначенням.


Курс "Технічна підготовка (сап)" є складовою дисципліни "Військова підготовка" і призначений для навчання громадян України за військово-обліковою спеціальністю "Бойове застосування інженерно-саперних (інженерних) підрозділів та частин".