Курс “Інженерні загородження” вивчає інженерні боєприпаси, склад, будову загороджень, способи та порядок їх подолання та способи бойового застосування інженерно-саперних підрозділів.

Курс призначений для громадян які навчаються за наступними військово-обліковими спеціальностями:

„Бойове застосування понтонно-мостових та переправочно-десантних з’єднань, військових частин (підрозділів)”

„Експлуатація та ремонт інженерного озброєння”

„Експлуатація та ремонт інженерних електротехнічних засобів”


“Тактична і тактико-спеціальна підготовка (в т. ч. “Основи військового управління та управління повсякденною діяльністю підрозділів)

 

1. Завдання навчання

Навчити громадян, які проходять військову підготовку, основ теорії  і практики підготовки та застосування загальновійськових підрозділів і підрозділів інженерних військ Сухопутних військ Збройних Сил України в сучасному загальновійськовому бою, під час дій у стабілізаційних, специфічних діях військ та у спеціальній операції; формувати в них практичні та організаторські навички для успішного виконання бойових завдань; розвивати у тих, хто навчається, ініціативу, самостійність і тактичне мислення щодо творчого застосовування основних положень бойових статутів при виконанні завдань за призначенням.

Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, сутність та зміст управлінської діяльності військового керівника, основні поняття і категорії теорії управління; сутність і зміст  бойової готовності, зміст роботи командира підрозділу при організації бойової підготовки; формувати в них практичні навички в організації служби військ і веденні ротного господарства; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та організаторські здібності, що забезпечують якісне виконання завдань підрозділів за їх призначенням.


Курс "Технічна підготовка (сап)" є складовою дисципліни "Військова підготовка" і призначений для навчання громадян України за військово-обліковою спеціальністю "Бойове застосування інженерно-саперних (інженерних) підрозділів та частин".