В цьому курсі вивчаються засоби пошуку та фіксації мінно-вибухових загороджень.

Дистанційний навчальний курс «Міни та керовані мінні поля» є частиною курсу «Військова підготовка» предмету «Інженерні загородження», як окрема навчальна складова, та має на меті навчити громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, основам влаштування керованих мінно-вибухових загороджень в різних видах бою і під час дій військ у спеціальній операції.


Предмет Вибухова справа вивчає – вибухові речовини (ВР), засоби та способи підривання вибухових речовин, підривні заряди, способи підривання різноманітних елементів конструкцій з дерева, металу, бетону, залізобетону, а також способи підривання будівель, споруд та ґрунтів.


Курс “Військова топографія” вивчає місцевість та її вплив на бойові дії військ; використання топографічних карт і спеціальних карт, аерокосмознімків місцевості; орієнтування на місцевості; здійснення вимірів за картою та на місцевості; порядок складання схем місцевості та бойових графічних документів; а також способи ведення розвідки місцевості та рекогносцировки.


“Тактична і тактико-спеціальна підготовка (в т. ч. “Основи військового управління та управління повсякденною діяльністю підрозділів)

 

1. Завдання навчання

Навчити громадян, які проходять військову підготовку, основ теорії  і практики підготовки та застосування загальновійськових підрозділів і підрозділів інженерних військ Сухопутних військ Збройних Сил України в сучасному загальновійськовому бою, під час дій у стабілізаційних, специфічних діях військ та у спеціальній операції; формувати в них практичні та організаторські навички для успішного виконання бойових завдань; розвивати у тих, хто навчається, ініціативу, самостійність і тактичне мислення щодо творчого застосовування основних положень бойових статутів при виконанні завдань за призначенням.

Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, сутність та зміст управлінської діяльності військового керівника, основні поняття і категорії теорії управління; сутність і зміст  бойової готовності, зміст роботи командира підрозділу при організації бойової підготовки; формувати в них практичні навички в організації служби військ і веденні ротного господарства; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та організаторські здібності, що забезпечують якісне виконання завдань підрозділів за їх призначенням.


Курс “Інженерні загородження” вивчає інженерні боєприпаси, склад, будову загороджень, способи та порядок їх подолання та способи бойового застосування інженерно-саперних підрозділів.

Курс призначений для громадян які навчаються за наступними військово-обліковими спеціальностями:

„Бойове застосування понтонно-мостових та переправочно-десантних з’єднань, військових частин (підрозділів)”

„Експлуатація та ремонт інженерного озброєння”

„Експлуатація та ремонт інженерних електротехнічних засобів”


АНОТАЦІЯ

Даний дистанційний навчальний курс «Переправи» є складовою частиною програми військової підготовки офіцерів запасу.

Предметом дистанційного навчального курсу «Переправи» є вивчення: засобів подолання водних перешкод; засобів та способів проведення інженерної розвідки водної перешкоди для визначення місця переправи; основ обладнання і утримання переправ.

Мета курсу: підвищити рівень військово-спеціальної підготовки громадян, які проходять військову підготовку.

Головна увага приділяється вивченню громадянами досвіду, набутого підрозділами Збройних Сил України в бойових діях під час участі в проведенні АТО(ООС), багатонаціональних навчаннях, миротворчих місіях і міжнародних програмах з метою формування у них високих морально-психологічних, військово-професійних та лідерських якостей (твердість характеру, адекватна оцінка загрози з боку противника, розуміння спроможності підпорядкованого підрозділу в реальному бою, підвищена стійкість до стресів, здатність адаптуватись до швидких змін обстановки, впевненість у своїх діях, особиста мужність) для подальшого виконання військового обов’язку за призначенням.
Даний курс "Військово-технічної підготовки" є складовою програми підготовки офіцерів запасу. Він призначений для дистанційного навчання громадян, які навчаються за військово-обліковими спеціальностями "Бойове застосування інженерно-саперних (інженерних) підрозділів та частин", "Бойове застосування понтонно-мостових та   переправочно-десантних з’єднань, військових частин (підрозділів)".

Завдання курсу - навчити громадян, які проходять військову підготовку, основ будови та експлуатації інженерного озброєння; формувати у них практичні навички з технічно грамотного використання агрегатів і механізмів, проведення робіт з їх обслуговування та усунення несправностей, дати практику з водіння інженерних машин в обсязі вимог Курсу водіння інженерних машин; розвивати у тих, хто навчається, здібність самостійно оволодівати сучасними зразками військової техніки.Даний курс "Військово-технічної підготовки" є складовою програми підготовки офіцерів запасу. Він призначений для дистанційного навчання громадян, які навчаються за військово-обліковими спеціальностями "Експлуатація та ремонт інженерного озброєння", "Експлуатація та ремонт інженерних електротехнічних засобів".

Завдання курсу - навчити громадян, які проходять військову підготовку, основ будови та експлуатації інженерного озброєння; формувати у них практичні навички з технічно грамотного використання агрегатів і механізмів, проведення робіт з їх обслуговування та усунення несправностей, дати практику з водіння інженерних машин в обсязі вимог Курсу водіння інженерних машин; розвивати у тих, хто навчається, здібність самостійно оволодівати сучасними зразками військової техніки.