Метою вивчення дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" є формування в студентів знань, умінь і навичок в галузі туризмознавства, вивчення територіальних рекреаційних комплексів як специфічних складових системи суспільних відносин, які становлять основу соціальної політики, спрямованої на відновлення фізичних та духовних сил людини і включають підприємства і заклади відпочинку. курорти, туристичні організації тощо.