Анотація курсу полягає у набутті студентами знань про функціонування готельної сфери, що є найпоширенішою базою розміщення в туризмі, формування в студентів цілісного уявлення про сучасний стан готельного бізнесу у світі, його особливості та пропозиції, а також специфіка функціонування у певних країнах світу, набуття навичок застосування отриманої інформації для подальшого створення ефективних турів з включенням певного типу розміщення, що співпадає з метою і особливостями туру.

Метою викладання навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство» є формування в студентів знань і навичок аналізу потенціалу туристичних ресурсів України та рідного краю – Хмельниччини для створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту.

Метою викладання навчальної дисципліни «Туристичні ресурси України» є вивчення різних видів туристичних ресурсів України для створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту.

Метою вивчення дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" є формування в студентів знань, умінь і навичок в галузі туризмознавства, вивчення територіальних рекреаційних комплексів як специфічних складових системи суспільних відносин, які становлять основу соціальної політики, спрямованої на відновлення фізичних та духовних сил людини і включають підприємства і заклади відпочинку. курорти, туристичні організації тощо.