Курс “Новітня історія країн Азії та Африки” займає важливе місце в системі гуманітарних наук, бо сприяє з’ясуванню рушійних сил і напрямів розвитку людських цивілізацій, місця у них ролі особи, характеру взаємин з природним середовищем, визначенню глобальних проблем, з якими вже зустрілося і ще зустрінеться людство. Він знаходиться у взаємозв’язку з іншими історичними дисциплінами та суспільними науками. 

Навчальна дисципліна "Новітня Історія країн Європи і Америки" займає надзвичайно впливове місце в системі історичних дисциплін, які вивчаються на історичних факультетах вузів України. Дана дисципліна є складовою частиною всесвітньої історії, її вивчення дає можливість підійти до глибокого розуміння і "бачення" розвитку історії людства як єдиного процесу. Поглиблене вивчення історії зарубіжних країн дає можливість глибоко усвідомити загальні закономірності і особливості історичного процесу, виявлення тих чи інших факторів в загальному, особливому і конкретному. Оскільки проблеми новітньої історії є об'єктом особливо гострої ідейної боротьби між різними політичними силами, то конкретне вивчення новітньої історії, країн Європи і Америки дає можливість розібратись в тих чи інших процесах з позиції наукової об'єктивності та принципу історизму. Вивчення цього предмету має професійну спрямованість, дає можливість підготувати студентів до викладання цієї дисципліни в середній школі.

Курс «Історія світових цивілізацій» в межах спеціальності «Історія» пов’язаний з наступними навчальними дисциплінами: «Історією Стародвнього Сходу», «Історією Стародавньої Греції та Стародавнього Риму», «Історією середніх віків», «Новою історією країн Європи та Америки», «Новою історією країн Азії та Африки», «Новітньою історією країн Європи та Америки», «Новітньою історією країн Азії та Африки». Крім того, існує і тісний зв’язок з філософією, соціологією, політологією, які дозволяють глибше осягнути специфіку розвитку того чи іншого етнокультурного регіону нашої планети.