Метою викладання навчальної дисципліни "Захист інформації" є надання студентам розуміння актуальності та важливості питання захисту інформації, ознайомлення із прийомами та методами виявлення зовнішніх втручань в інформаційних системах та боротьби із ними