Тестові завдання для проведення семемстрового екзамену з дисципліни "Нові інформаційні технології" для студентів спеціальності "Дошкільна освіта" (педагогічний факультет).