Навчальна дисципліна «Методика виховної роботи у літніх дитячих оздоровчих таборах» викладається для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання*». Метою вивчення дисципліни є забезпечення теоретико-методичної і практичної підготовки студентів до керівництва дитячими групами на базі закладів оздоровлення та відпочинку країни для набуттям ними професійно-педагогічного досвіду самостійної роботи на посаді вожатого чи інструктора з фізичної культури. Передбачається оволодіння знаннями, практичними вміннями і навичками організації життєдіяльності дітей різного віку в умовах ЛДОТ; забезпечення практичної організації професійної діяльності з використанням фізичної культури як оздоровчого засобу активного відпочинку та покращення фізичного стану підростаючого покоління; формування у студентів відповідальності за самостійну педагогічну діяльність; оволодіння методикою організації ігрової, комунікативної, пізнавальної і трудової активності, а також прояву творчого потенціалу дітей в умовах ЛДОТ.