Інформаційний ресурс містить матеріали з навчальної дисципліни "Методика викладання фізичної культури у вищих навчальних закладах", яку вивчають студенти освітнього ступеня "магістр" спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) та спеціальності 017 Фізична культура і спорт денної та заочної форм навчання.