Метою викладання навчальної дисципліни “Здоров’язберігаючі технології” є: отримання студентами спеціальних знань в області здоров’язберігаючої діяльності і формування здатності цілеспрямованого використання здоров’язберігаючих технологій для збереження і зміцнення здоров’я; сприяння формуванню у студентів загальнокультурних і професійних компетенцій в області проектування застосування здоров’язберігаючих технологій в різних соціальних сферах (шляхом формування культури здоров’я, створення оптимальних умов навчання, використання фізичних вправ, а також сучасних психологічних засобів дії на особистість).