Метою курсу є формування у студентів поняття про чисельні методи розв’язування прикладних задач великої розмірності, розвинення мотивації прискорення швидкодії роботи алгоритму опираючись на додаткову, на перший погляд, другорядну інформацію про математичну модель, закладення основ для математичного моделювання прикладних задач.

Основними завданнями вивчення дисципліни є розкриття місця і значення високоефективних чисельних методів у теорії математичного моделювання, показати практичну значимість методів обчислень, математич­ного моделювання, обчислювального експерименту, їх застосовність до розв’язання найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем, реалізації тих великих можливостей, які відкриває ефективне використання ЕОМ, озброїти майбутніх фахівців теоретичними знаннями і практичними вміннями; розвинути у студентів прагнення до удосконалення своєї професійної підготовки.