Метою викладання навчальної дисципліни «Організація і методика оздоровчої фізичної культури» є формування професійних знань, вмінь і навичок щодо використання науково-методичних та організаційних умов при створенні оздоровчих комплексів і проведенні форм оздоровчої фізичної культури з різними групами населення України.