Курс «Ботаніка : Анатомія і морфологія рослин" є складовою частиною курсу "Ботаніка" і знайомить студентів з основними принципами сучасної анатомії рослин, особливостями організації і біології рослинних організмів, їх місцем в сучасній системі живого. Детально вивчається різноманітність рослин тканин та органів. Першочерговим є вивчення анатомічної будови вегетативних органів, як однодольних так і дводольних рослин та особливостей формування видозмін. Для розуміння анатомічної будови організму необхідно вивчити біологію найбільш типових представників своєї місцевості;  з'ясувати екологічні особливості що спричиняють видозміни та морфологічну пристосованість; прослідкувати родинні зв'язки, ознайомитися із значенням об'єктів у природі та житті людини.

Предмет служить основою для вивчення інших розділів ботаніки, формує уявлення про різноманітність рослинного світу. Він дає уявлення про об'єкти досліджень всіх інших біологічних дисциплін, що вивчають еукаріотичні організми, і служить основою для їх вивчення, дає основу для розуміння складних взаємозв'язків в екосистемах і служить основою вивчення загальної екології, систематики нижчих та систематики вищих рослин, геоботаніки, фізіології рослин та інших.