Системний аналіз та теорія прийняття рішень

Теорія прийняття рішень є одним з найважливіших розділів системного аналізу, який вміщує сукупність методів, заснованих на використанні комп’ютерних інформаційних технологій і орієнтований на дослідження складних систем – технічних, економічних, соціальних, екологічних, програмних тощо. Результатом таких досліджень, як правило, є вибір певної альтернативи: варіанта плану розвитку фірми або корпорації, параметрів конструкції, стратегії управління проектом.

Прийняття рішень – це творче, відповідальне управлінське завдання. Його успішна реалізація полягає в тому, щоб відповідно до обставин визначити алгоритм подальших дій у конкретній сфері управління (виробництва товару чи надання послуг), окреслити функції структурних підрозділів у системі діяльності, порядок їх взаємодії та матеріального й інформаційного забезпечення. При цьому рішення часто доводиться приймати беручи до уваги неповноту інформації, зокрема, коли зовнішні обставини або поведінку середовища відомо із певною вірогідністю, тобто в умовах ризику.

Необхідні в лабораторних роботах розрахунки виконуються засобами програми Microsoft Excel.

При оцінюванні лабораторної роботи враховується самостійність і своєчасність її виконання студентом, рівень оволодіння теоретичним і практичним матеріалом, правильність розрахунків та своєчасне оформлення й подання звіту.