Основне завдання курсу полягає у формуванні в студентів алгоритмічного підходу до розв’язування задач з різних предметних галузей і вмінні реалізувати побудовані алгоритми конкретною мовою програмування. Велике значення для систематизації знань студентів з даного розділу має цілеспрямована система задач, яка передбачає осмислення, засвоєння понять, операцій, дій, залежностей у процесі формування відповідних прийомів мислення.