Проблема використання базових інструментів управління фізкультурно-оздоровчими організаціями в сучасних ринкових умовах України набуває особливого значення, молодій людини у сучасному суспільстві необхідні знання щодо впливу різних факторів на ефективність системи управління. Це зумовлює необхідність вивчення курсу « основи менеджменту, маркетингу та адміністрування ( за професійним спрямуванням)»