Дисципліна "Історія фізичної культури"  посідає важливе місце  в системі підготовки майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту. Вона є важливим розділом науки про фізичну культуру. Історія фізичної культури допоможе студентам-першокурсникам вивчити загальні закономірності виникнення, становлення і розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах буття суспільства. У зміст предмету історії фізичної культури і спорту входить вивчення засобів, форм і методів, ідей, теорій і систем фізичної культури. Фізична культура розглядається як органічна частина всієї людської культури, виховання і навчання людей, підготовки їх до трудової і військової діяльності. Історія простежує еволюцію фізичної культури і спорту з найдавніших часів до наших днів.