Соціологія посідає важливе місце серед гуманітарних дисциплін і є обов’язковим навчальним предметом у системі вищої освіти України з 1993 року. Вона,  мабуть, -  єдина наукова дисципліна у структурі українського суспільствознавства, щодо розвитку якої був виданий Указ Президента України (25 квітня 2001 року) «Про розвиток соціологічної науки  в Україні».

Предмет дисципліни “Соціологія”вивчення особливостей становлення, розвитку і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів, аналіз механізмів і принципів їх взаємодії.

Як навчальна дисципліна, соціологія спрямована на розвиток інтелектуальної культури студентської молоді, вчить пізнанню та розумінню соціального довкілля, закономірностей соціальної комунікації. Останнє особливо важливе для фахівців, предметом діяльності яких є педагогіка, політика та управління.