Головною метою курсу  є розвиток та вдосконалення навичок логічно міркувати, критично мислити, виводити раціональні висновки із наявної інформації, логічно грамотно будувати свої міркування, а також знаходити помилки у міркуваннях опонентів, уміти розпізнавати прийоми маніпулювання та успішно протидіяти їм.

Етикет і культура спілкування — частина культури поведінки людини — сукупність форм її щоденної поведінки (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки. Культура поведінки не буває поза культурою спілкування, і навпаки. Мовленнєвий етикет — важливий компонент національної культури. У мові, мовленнєвій поведінці, усталених формулах (стереотипах) сформувався багатий народний досвід, неповторність звичаїв.

Чому людина філософствує ? Можливо, тому що він людина. І будучи свідомим істотою, вона не може чинити інакше, бо це найуніверсальніший спосіб усвідомлення власного існування й орієнтації в навколишньому світі.

Протягом свого розумного розвитку людина прагнула підняти цей спосіб світоорієнтації. Призначення філософії і полягає, в кінцевому рахунку, в піднесенні людини, в забезпеченні універсальних умов для її вдосконалення . Філософія потрібна для забезпечення найкращого стану людства.