Шановний Друже!

   Твоїй увазі пропонується надзвичайно цікавий та важливий для кожного еколога курс «Загальної екології та неоекології». Навчаючись на першому курсі на спеціальності Екологія у тебе неодмінно виникне низка питань пов'язаних із особливостями фунціонування та взаємозв'язків об'єктів живої і неживої природи. Наскільки важливий для кожної екосистеми фундамент - накопичення рослинної біомаси продуцентами, настільки ж важлива для майбутнього еколога-фахівця основа знань про власний ейкос (з грец. - дім), де гармонійно та затишно почуваються усі його мешканці у тому числі й людина.

   Метою даного курсу «Загальна екологія та неоекологія» є формування фундаментальних базових знань із традиційної екології та неоекології використовуючи знання про будову і природи нашої планети (ландшафтознавство, біологію ґрунтознавство, геологію, гідрологію, кліматологію, географію та інші), формування здатності оцінювати сучасний екологічний стан та вміння прийняття управлінських рішень щодо охорони та захисту навколишнього природного середовища, раціонального природокористування і, в кінцевому результаті, захисту здоров'я людини і здоров'я природи Землі.