ОКР: бакалавр

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Комп'ютерні та інформаційні мережі для студентів напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Електроніка"