ОКР: бакалавр

Галузь знань: 0403 

Метою викладання навчальної дисципліни “Обробка сигналів (зображень)” є ознайомлення студентів з основними методами і технічними прийомами цифрової фільтрації, обробки і перетворень інформаційних даних в сучасних інформаційних системах реєстрації, накопичення, обробки і представлення даних, вивчення методів реалізації в інформаційних системах і на сучасних персональних комп'ютерах ефективних алгоритмів перетворення і аналізу інформаційних даних.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Обробка сигналів (зображень)” є надання студентам теоретичної та практичної підготовки з основ цифрового представлення й обробки зображень; розвиток навиків по роботі з алгоритмами розпізнавання образів та обробки зображень.