Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301 Історія