Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини