Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр

Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини