Метою навчальної дисципліни "Початковий курс математичної логіки" є засвоєння  базових знань з основ математичної логіки, розвиток загальної культури мислення, навичок правильного міркування, стислого і коректного запису математичних тверджень.

Завданням навчальної дисципліни є ознайомлення з алгеброю висловлень і предикатив, правилами міркувань, будовою теорем.