Модуль ВП 12 "Технічна підготовка" є складовою курсу вивчення навчальної дисципліни "Війскова підготовка". Його завданням є навчити громадян, які проходять військову підготовку, основ будови та експлуатації інженерного озброєння;  формувати у них практичні навички з технічно грамотного використання агрегатів і механізмів, проведення робіт з їх обслуговування та усунення несправностей, дати практику з водіння інженерних машин в обсязі вимог Курсу водіння інженерних машин; розвивати у тих, хто навчається, здібність самостійно оволодівати сучасними зразками військової техніки.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні:

Знатти:

 1. Класифікацію інженерної техніки та її базових шасі.
 2. Призначення,  тактико-технічні характеристики, загальну  будову, будову складових частин   і   принцип  дії  та основи застосування  інженерної техніки.
 3. Основи   експлуатації   і   ремонту   техніки   підрозділів   інженерних військ.
 4. Способи   евакуації   пошкодженої   і   застряглої   техніки,   правила транспортування її різними видами транспорту.
 5. Заходи  із  забезпечення  зберігання  техніки  та  приведення  її в готовність до застосування.
 6. Основи планування  і  обліку експлуатації та ремонту військової техніки.
 7. Сутність планово-попереджувальної системи технічного обслуговування і ремонту інженерної техніки.
 8. Заходи безпеки під час евакуації, технічного обслуговування та ремонту техніки.
 9. Зміст заходів технічного супроводу виконання інженерних завдань забезпечення бойових дій військ.

 Уміти:

 1. Використовувати у професійній діяльності знання щодо класифікації інженерної техніки, будови та принципу дії її вузлів та агрегатів, фізичних процесів, які відбуваються у них під час їх роботи.
 2. Виявляти та усувати різного виду несправності, проводити регулювання вузлів та агрегатів інженерної техніки.
 3. Використовувати сучасне діагностичне обладнання під час експлуатації та ремонту інженерної техніки.
 4. Оцінювати технічний стан об’єктів інженерної техніки, визначати вид та обсяг ремонтних робіт.
 5. Використовувати знання організації експлуатації та ремонту інженерної техніки, методи відновлення деталей машин, екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності під час організації експлуатації та ремонту цієї техніки.

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з модуля “Технічна підготовка” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними професійними компетенціями:

здатність підтримувати особовий склад взводу, озброєння і техніку у постійній готовності до бойового застосування;

здатність володіти всіма видами озброєння і техніки взводу, правильно зберігати й експлуатувати, обслуговувати і приводити їх в бойову готовність;

здатність виховувати у особового складу взводу бережливе ставлення до озброєння, бойової техніки й майна взводу;

здатність готувати особовий склад взводу, озброєння і техніку до виходу на кожне заняття і навчання, а також перевіряти їх наявність і стан після повернення із занять, навчань;

здатність застосовувати професійно профільовані знання військово-технічних дисциплін при виконанні воєнно-інженерних робіт, організації інженерно-технічного забезпечення.

здатність виховувати у особового складу взводу бережливе ставлення до озброєння, бойової техніки й майна взводу;

здатність готувати особовий склад взводу, озброєння і техніку до виходу на кожне заняття і навчання, а також перевіряти їх наявність і стан після повернення із занять, навчань;

здатність застосовувати професійно профільовані знання військово-технічних дисциплін при виконанні воєнно-інженерних робіт, організації інженерно-технічного забезпечення.