Метою викладання навчальної дисципліни  “Патопсихологія” є збагачення студентів знаннями і навичками, які необхідні для формування психологічної освіти для отримання додаткових даних про психічний стан хворого: стан його пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери і особистості в цілому та проведення експериментально-психологічних досліджень з метою психіатричної експертизи. 

           Основними завданнями вивчення дисципліни “Патопсихологія” є вивчення студентами психологічних закономірностей порушення чи розпаду психіки при душевних захворюваннях, в співставленні з протіканням психічних процесів в нормі, встановлення діагнозу захворювання, проведення експертизи, встановлення і опис структури психологічного дефекту при різних психічних захворюваннях.

Метою викладання навчальної дисципліни  “Клінічна психологія” є ознайомлення   студентів з професійними та етичними засадами діяльності клінічного психолога, зв’язком соматичних і психічних явищ, впливом соматичної хвороби на психіку.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Клінічна психологія” є  засвоєння  основних методів дослідження в клінічній психології з урахуванням нозологічної та вікової специфіки, та особливостей психології хворих з різними захворюваннями.

Метою викладання навчальної дисципліни "Кризова психологія" є формування у студентів теоретичних знань та практичних умінь розпізнавання життєвих криз особистості та надання психологічної допомоги різним категоріям постраждалих від наслідків впливу кризових ситуацій.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Кризова психологія" є ознайомлення магістрантів з основними теоретичними конструктами кризової психології, прищепити навички і знання, що допоможуть у майбутньому консультувати і надавати психологічну допомогу потерпілим від наслідків впливу кризових ситуацій.