Метою вивчення  навчальної дисицпліни "Психологія" є засвоєння системи психологічних знань, основних методологічних та теоретичних засад психологічної науки, оволодіння методами наукових досліджень психологічних явищ, знаннями психологічних закономірностей навчання і виховання, психологічних особливостей педагогічної діяльності та особистості вчителя, забезпечення практичної підготовки студентів до роботи з учнями різних вікових категорій та з саморозвитку особистості.