Метою викладання  дисципліни «Правове забезпечення системи соціального захисту ”навчальної дисципліни є засвоєння нормативної бази соціальної роботи в Україні, забезпечення підготовки майбутніх соціальних працівників до реалізації професійної охоронно-захисної функції.

Основними завданнями вивченнядисципліни є: засвоєння студентами соціально-правових знан­ь у сфері захисту різних категорій населення; розкрити зміст міжнародних документів, вітчизняних законів та підзаконних актів, що стосуються реалізації соціальних прав; виробити вміння працювати з нормативними актами, що стосуються соціально-правового захисту; оволодіти практичними умін­нями та навичками організації соціально-правової діяльності у різних соціа­льних інститутах.