Програма вивчення навчальної дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0202 Мистецтво напряму підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво*.

Тип дисципліни – нормативна дисципліна професійної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні види українського та світового декоративно-прикладного мистецтва.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна має міждисциплінарні зв’язки з такими навчальними дисциплінами: «Живопис», «Рисунок», «Скульптура», «Історія світового мистецтва», «Історія українського мистецтва».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

ЗМ 1. Українська народна вишивка. Національна своєрідність та технологічні особливості.

ЗМ 2. Нетрадиційні види вишивки (вишивка стрічками, шерстю, шовком; килимкова вишивка; вишивка бісером). Специфіка сучасних матеріалів та технологій.

ЗМ 3. Художній розпис. Особливості розпису кераміки, скла, металу. Імітації емалі, вітражу, мозаїки.

ЗМ 4. Художній розпис по тканині. Особливості акрилового розпису.

ЗМ 5. Холодний та гарячий батик. Технологічні особливості.

ЗМ 6. Художнє ліплення. Використання традиційних та сучасних матеріалів та технологій.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Декоративно-ужиткове мистецтво» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврський) рівня вищої освіти галузі знань 0202 Мистецтво напряму 6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво.

Тип дисципліни – дисципліна професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні види українського та світового декоративно-прикладного мистецтва.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна має міждисциплінарні зв’язки з такими навчальними дисциплінами: «Живопис», «Рисунок», «Скульптура», «Історія світового мистецтва», «Історія українського мистецтва».

Програма навчальної дисципліни складається з 6 змістових модулів:

ЗМ 1. Декоративно-ужиткове мистецтво на території України в період первіснообщинного ладу і Древньої Русі.

ЗМ 2. Українське декоративно-ужиткове мистецтво XIV ст. - XVIII ст.

ЗМ 3. Українське декоративно-ужиткове мистецтво ХІХ ст. - початку ХХ ст.

ЗМ 4. Українське радянське декоративно-ужиткове мистецтво.

ЗМ 5. Українське декоративно-ужиткове мистецтво кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст.

ЗМ 6. Сучасне українське декоративно-ужиткове мистецтво.