Денна форма навчання


МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (11 семестр, Фізика)


Анотація
Критерії оцінювання

Робоча програма
Питання заліку
Література


ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ


Лeкція №01. Поняття наукового дослідження та вимоги до нього
Лекція №02. Поняття методології та методики наукових досліджень
Лекція №03. Емпіричні методи наукового дослідження
Лекція №04. Зміст і складові науково-долідного процесу
Лекція №05. Форми відображення результатів наукових досліджень


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Практична робота №01. Методика вивчення контингенту студентів
Практична робота №02. Методика проведення наукових спостережень
Практична робота №03. Методика проведення анкетування
Практична робота №04. Методи теоретичних та емпіричних досліджень


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ


Завдання для самостійного опрацювання
Індивідуальні завдання
Модульний контроль
Глосарій