Навчальна дисципліна "Methodology of FLT" призначена для студентів факультету іноземної філології К-ПНУ імені Івана Огієнка, які навчаються за спеціальністю 6.020303 Філологія*. Мова та література (англійська). 

Курс спрямований на формування професійно-педагогічних компетентностей, зокрема лінгвометодичної, розвиток критичного мислення, педагогічної рефлексії і навчальної автономії.