Програма вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне літературознавство» укладена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців рівня магістр 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська), додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька).

Тип дисципліни (віднесеність до певного циклу дисциплін згідно з навчальним планом): дисципліни професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є генетичні, генетико-контактні зв'язки й типологічні сходження в національних, зональних і регіональних літературних системах у масштабі світової літератури.

Міждисциплінарні зв’язки: курс органічно пов’язаний, насамперед, з низкою літературознавчих курсів («Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Історія зарубіжної літератури», «Історія української літератури»), а також такими гуманітарними загальноосвітніми дисциплінами, як історія, філософія, культурологія, мистецтвознавство, релігієзнавство та ін.