Програма вивчення навчальної дисципліни «Наукова журналістика і комунікації» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 06 журналістика спеціальності 061 за освітньою програмою журналістика.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Наукова журналістика і комунікації» є досвід теоретиків наукової журналістики та провідних фахівців у сфері практики, система правил створення популярної інформації на наукові теми, технологія «перекладу» наукового дослідження з наукової мови на звичайну, секрети вміння просто і зрозуміло розповідати про складні аспекти розвитку науки, професійні стандарти в пошуку рівноваги між строгим позитивним знанням та прагненням сенсації.

Галузь знань. Даний курс читається після вивчення дисциплін: методика наукових досліджень, методика викладання журналістикики у вищій школі, теорія та історія соціальних комунікацій, прикладні соціально-комунікативні технології та соціальна інформатика. Це є однією з умов підвищення якості підготовки спеціаліста й істотно наближує дисципліну до практичної сторони навчального-наукового процесу.